Pre duplikáciu používame kvalitné CD-R a DVD-R zaručujúce kvalitný a trvácny záznam. Duplikácia je vhodná pre malé série (do 500 až 1 000 kusov) alebo ak treba skrátiť termín medzi objednávkou a dodaním nahratých médií. Média vypaľujeme na priemyslových duplikátoroch s automatickou kontrolou záznamu a kalibráciou.
Potlač médií realizujeme niektorým zo spôsobov popísaných v oddieli Potlač CD a DVD.
Štandardné dodacie termíny sú 3 až 7 pracovných dní podľa rozsahu objednávky. Odporúčame Vám možnosť dopredu konzultovať a rezervovať si výrobný termín.
Duplikáciou je možné vyrobiť nosiče týchto ale aj ďalších formátov a kapacít:
  • CD-ROM, CD-DA (audio), CD-extra s kapacitou 700 MB/80 min, priemer 12 cm,
  • CD-ROM, CD-DA (audio), CD-extra s kapacitou 200 MB/21 min, priemer 8 cm,
  • CD vizitka s kapacitou 30 MB,
  • DVD s kapacitou 4,7 GB,
  • DVD s kapacitou 8,5 GB.
Pre duplikáciu používame kvalitné CD-R a DVD-R zaručujúce kvalitný a trvácny záznam. Duplikácia je vhodná pre malé série (do 500 až 1 000 kusov) alebo ak treba skrátiť termín medzi objednávkou a dodaním nahratých médií. Média vypaľujeme na priemyslových duplikátoroch s automatickou kontrolou záznamu a kalibráciou.
Potlač médií realizujeme niektorým zo spôsobov popísaných v oddieli Potlač CD a DVD.
Štandardné dodacie termíny sú 3 až 7 pracovných dní podľa rozsahu objednávky. Odporúčame Vám možnosť dopredu konzultovať a rezervovať si výrobný termín.
Duplikáciou je možné vyrobiť nosiče týchto ale aj ďalších formátov a kapacít:
  • CD-ROM, CD-DA (audio), CD-extra s kapacitou 700 MB/80 min, priemer 12 cm,
  • CD-ROM, CD-DA (audio), CD-extra s kapacitou 200 MB/21 min, priemer 8 cm,
  • CD vizitka s kapacitou 30 MB,
  • DVD s kapacitou 4,7 GB,
  • DVD s kapacitou 8,5 GB.


zpět>>

 
  © DISKUS s. r.o. 2008
SK / EN
design: ČeskýWebServis